Матеріали до ЗНО

 

НА СТОРІНЦІ
 11.    ТЕСТ ДО ЗНО 

1. Подкасти до ЗНО ( усі твори). Тести у форматі ЗНО

2. Методичні рекомендації з посиланнями на курси ЕДЕРИ по підготовці до ЗНО.

3. Перелік слів з правильним наголосом  на ЗНО 2021.

4. Художні  засоби і приклади.

5. Тренувальний  тест  з української мови .

6. ПОДКАСТИ до ЗНО


7. Тести у форматі ЗНО. Складне речення з різними видами зв’язку


8. https://zno.osvita.ua/multitest/

9. Опорні картки  ЗНО з літератури


10.Література до ЗНО

Методичні рекомендації

щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації з української мови та літератури в 2021 році

 

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу, проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.

Для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язковою буде ДПА у формі ЗНО з української мови (усі завдання сертифікаційної роботи) або української мови і літератури (результат виконання завдань частин 2 та 4 (субтест – українська мова)).

Випускники, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО з української мови і літератури чи лише з української мови.

Результати з української мови / української мови і літератури визначаються за:

          рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які подолали поріг «склав / не склав»;

          критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали українську мову або українську мову і літературу для проходження ДПА у формі ЗНО.

Ініціатива запровадження двох форм тестування має на меті більш глибоко оцінити рівень знань з української мови і літератури у вступників, які планують здобувати вищу освіту за спеціальностями гуманітарного спрямування, натомість вступники на технічні спеціальності зможуть обрати для себе тест з української мови.

Основні етапи підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 № 1210 «Про підготовку до проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 № 696 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» затверджено програму з української мови і літератури, що міститься на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти за покликанням https://cutt.ly/gjs39Ym.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури https://testportal.gov.ua/sertificatuml/ міститиме як завдання з української мови, так і з української літератури (24 завдання з української літератури та 39 –
із української мови закритих форм з вибором відповіді та на встановлення відповідності, а також 4 завдання з української мови відкритих форм з наданням письмової відповіді, зокрема 3 завдання, які передбачають надання короткої письмової відповіді, та 1 завдання, яке передбачає надання розгорнутої письмової відповіді).

Сертифікаційна робота з української мови https://testportal.gov.ua/sertificat/ міститиме лише завдання з української мови (39 завдань закритих форм з вибором відповіді або на встановлення відповідності та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді).

Наголошуємо, що тест з української мови також передбачає перевірку компетентностей, які формуються за рахунок ґрунтовного вивчення української та зарубіжної літератури. Акцент зроблено на компетентнісному читанні, аналізі й оцінюванні прочитаного, тобто на перевірці рівнів сформованості тих умінь, які є важливими для подальшої професійної кар’єри та становлення громадянської компетентності.

Результати міжнародного дослідження PISA свідчать про певні проблеми здобувачів освіти в Україні саме із рівнем компетентнісного читання. PISA показує, що для формування читацької компетентності не так важливо читати багато творів, як уміти глибоко, детально опрацьовувати кожний з прочитаних.

Рекомендуємо організувати роботу під час підготовки до ЗНО, спрямовану не на репродукцію змісту окремих літературних творів, а на демонстрацію учасником здатності критично аналізувати зміст тексту, оцінювати й інтерпретувати його.

Наголошуємо на необхідності ознайомлення з демонстраційними варіантами сертифікаційних робіт з української мови та української мови і літератури, що презентував Український центр оцінювання якості освіти https://www.youtube.com/watch?v=KK0ec7GhN0Y https://www.youtube.com/watch?v=IRkNpeS-kDQ   https://www.youtube.com/watch?v=Y2s4uw7Xf1k).

Звертаємо вашу увагу, що для забезпечення сталості та якості освітнього процесу та рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від їх місця проживання та наявних ресурсів Міністерство освіти і науки України запустило Всеукраїнську школу онлайн https://lms.e-school.net.ua/, на якій учні можуть переглянути уроки з української мови та літератури.

Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій:

https://www.ed-era.com/zno/

https://osvitoria.media/tag/pidgotovka-do-zno/

https://prometheus.org.ua/zno/ .

Корисними будуть поради вчителів Артура Пройдакова «Як готуватись до ЗНО з мови вдома» (https://osvita.ua/blogs/71591/), Алли Баєвої (https://www.youtube.com/watch?v=-WR1sHH_1jE), Олександра Авраменка, автора посібників із підготовки до ЗНО (https://www.youtube.com/watch?v=BdMQWf8xtSk).

Рекомендуємо під час підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Особливу увагу звертаємо на додаток до програми ЗНО, у якій міститься перелік слів із нормативним наголосом.

З метою попередження типових помилок під час виконання завдань з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року необхідно ретельно проаналізувати виконання завдань сертифікаційної роботи 2020 року, що міститься в офіційному звіті https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/ZVIT-ZNO_2020-Tom_2.pdf. Аналіз виконання завдань з української літератури засвідчив не лише переважно успішні результати більшості учасників зовнішнього незалежного оцінювання, а й те, що значна частина тестованих знає не всі тексти програмових літературних творів, не завжди може їх проаналізувати належним чином. На окрему увагу заслуговують завдання за незнайомим твором, адже багато хто виявився не готовим продемонструвати набуті теоретичні знання на практиці, застосувавши їх для аналізу позапрограмового літературного твору. Отже, текстоцентричний підхід до навчання української мови та літератури повинен стати визначальним для філологічної освіти здобувачів.

Звертаємо увагу на зміст наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1033 «Про впровадження нової редакції Українського правопису», що регламентує  використання норм Українського правопису, що не зазнали змін, у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання впродовж п’яти років.

Запорукою успішного проходження ЗНО є завчасна підготовка до нього. У сучасній практиці тестові технології контролю навчальних досягнень посідають належне місце, бо забезпечують найбільш об’єктивне і всебічне оцінювання досягнень учнів із навчального предмета.

Для того, щоб учні могли впевнено впоратись з тестом у напруженій обстановці, потрібно готуватися заздалегідь, тому вчителям необхідно посилити роботу з відпрацювання завдань різної форми і різного ступеня складності, практикувати тестування, як навчальний прийом і контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів. Для вироблення навичок розв’язування завдань ЗНО  на сайті http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/  розміщено банк завдань з української мови та літератури, які навчають працювати динамічно, дотримуючись визначених часових параметрів, дають можливість практикуватися на бланках відповідей.

Важливим завданням учителя в підготовчий період є формування в учнів таких установок:

       формування позитивного налаштування до тестування;

       подолання почуття невідомого, формування впевненості в собі;

                   індивідуальна підтримка для конкретних учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

       оволодіння навичками  працювати з кластерними тестовими завданнями за незнайомим текстом;

       розуміння тексту як цілісної мовної одиниці.

Рекомендуємо вчителю здійснювати підготовку учнів до ЗНО на різних етапах навчання української мови та літератури:

– під час вивчення нового матеріалу;

– під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання);

– для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи);

під час виконання домашніх завдань (тестові завдання для самоконтролю).

У процесі підготовки учнів до ЗНО, учителями необхідно особливу увагу звернути на такі теми:

1.   Редагування речень, словосполучень.

2.   Основні випадки чергування у-в, і –й.

3.   Наголос.

4.   Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

5.   Кличний відмінок (у власних чоловічих та жіночих іменах).

6.   Утворення дієслів наказового способу.

7.   Узгодження числівників з іменниками.

8.   Уживання числівників на позначення часу й дат.

9.   Літературні напрями, стилі, течії. Постмодернізм як явище в сучасному літературному процесі.

10. Сюжет, сюжетні й поза сюжетні елементи.

11. Сучасний літературний процес (кінець ХХ – початок ХХІ століття).

Для якісної підготовки до ЗНО рекомендуємо вчителям використовувати асоціативні вправи, мнемонічні вирази, креолізовані тексти, ілюстративні добірки найпоширеніших мовних помилок тощо. Бажано, щоб у кабінеті української мови та літератури була створена змінна тематична зона щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Методист з української мови та літератури

відділу координації освітньої діяльності та

професійного розвитку СОІППО                                         Л.М. Шерстюк

 


Перелік слів з правильним наголосом до ЗНО-2021

А

·         агронОмія     алфАвіт   Аркушик          асиметрІя

Б

·         багаторазОвий     безпринцИпний

·         бЕшкет  блАговіст

·         близькИй

·         болотИстий

·         борОдавка

·         босОніж

·         боЯзнь

·         бурштинОвий

·         бюлетЕнь

В

·         вАги (у множині)

·         вантажІвка

·         веснЯнИй

·         вИгода (користь)

·         вигОда (зручність)

·         видАння

·         визвОльний

·         вимОга

·         вИпадок

·         вирАзний

·         вИсіти

·         вИтрата

·         вишИваний

·         відвезтИ

·         відвестИ

·         вІдгомін

·         віднестИ

·         вІдомість (список)

·         відОмість (повідомлення, дані, популярність)

·         вІрші

·         віршовИй

·         вітчИм

Г

·         гальмО, гАльма

·         глядАч

·         горошИна

·         граблІ

·         гуртОжиток

Д

·         данИна

·         дАно

·         децимЕтр

·         дЕщиця

·         де-Юре

·         джерелО

·         дИвлячись

·         дичАвіти

·         діалОг

·         добовИй

·         добУток

·         довезтИ

·         довестИ

·         довІдник

·         дОгмат

·         донестИ

·         дОнька

·         дочкА

·         дрОва

Е

·         експЕрт

Є

·         єретИк

Ж

·         жалюзІ

З

·         завдАння

·         завезтИ

·         завестИ

·         зАвжди

·         завчасУ

·         зАгадка

·         заіржАвілий

·         заіржАвіти

·         закінчИти

·         зАкладка (у книзі)

·         зАкрутка

·         залишИти

·         замІжня

·         занестИ

·         зАпонка

·         заробІток

·         зАставка

·         зАстібка

·         застОпорити

·         звИсока

·         здАлека

·         зібрАння

·         зобразИти

·         зОзла

·         зрАння

·         зрУчний

·         зубОжіння

І

·         індУстрія

К

·         кАмбала

·         каталОг

·         квартАл

·         кИшка

·         кіломЕтр

·         кінчИти

·         кОлесо

·         кОлія

·         кОпчений (дієприкметник)

·         копчЕний (прикметник)

·         корИсний

·         кОсий

·         котрИй

·         крицЕвий

·         крОїти

·         кропивА

·         кулінАрія

·         кУрятина

Л

·         лАте

·         листопАд

·         літОпис

·         лЮстро

М

·         мАбУть

·         магістЕрський

·         мАркетинг

·         мерЕжа

·         металУргія

·         мілімЕтр

Н

·         навчАння

·         нанестИ

·         напІй

·         нАскрізний

·         нАчинка

·         ненАвидіти

·         ненАвисний

·         ненАвисть

·         нестИ

·         нІздря

·         новИй

О

·         обіцЯнка

·         обрАння

·         обрУч (іменник)

·         одинАдцять

·         одноразОвий

·         ознАка

·         Олень

·         оптОвий

·         осетЕр

·         отАман

·         Оцет

П

·         павИч

·         партЕр

·         пЕкарський

·         перевезтИ

·         перевестИ

·         перЕкис

·         перелЯк

·         перенестИ

·         перЕпад

·         перЕпис

·         піалА

·         пІдданий (дієприкметник)

·         піддАний (іменник, істота)

·         пІдлітковий

·         пізнАння

·         пітнИй

·         піцЕрія

·         пОдруга

·         пОзначка

·         пОмилка

·         помІщик

·         помОвчати

·         понЯття

·         порядкОвий

·         посерЕдині

·         привезтИ

·         привестИ

·         прИморозок

·         принестИ

·         прИчіп

·         прОділ

·         промІжок

·         псевдонІм

Р

·         рАзом

·         рЕмінь (пояс)

·         рЕшето

·         рИнковий

·         рівнИна

·         роздрібнИй

·         рОзпірка

·         рукОпис

·         руслО

С

·         сантимЕтр

·         свЕрдло

·         серЕдина

·         сЕча

·         симетрІя

·         сільськогосподАрський

·         сімдесЯт

·         слИна

·         соломИнка

·         стАтуя

·         стовідсОтковий

·         стрибАти

Т

·         текстовИй

·         течіЯ

·         тИгровий

·         тисОвий

·         тім’янИй

·         травестІя

·         тризУб

·         тУлуб

У

·         украЇнський

·         уподОбання

·         урочИстий

·         усерЕдині

Ф

·         фартУх

·         фаховИй

·         фенОмен

·         фОльга

·         фОрзац

Х

·         хАос (у міфології: стихія)

·         хаОс (безлад)

Ц

·         цАрина

·         цемЕнт

·         цЕнтнер

·         ціннИк

Ч

·         чарівнИй

·         черговИй

·         читАння

·         чорнОзем

·         чорнОслив

·         чотирнАдцять

Ш

·         шляхопровІд

·         шовкОвий

·         шофЕр

Щ

·         щЕлепа

·         щИпці

·         щодобовИй

Я

·         ярмаркОвий             Художні засоби (таблиця)

Назва

Визначення

Приклад

Епітет

Художнє означення

сизий орел, червона калина, битий шлях

Алегорія

Інакомовлення; спосіб двопланового художнього зобра­ження, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями

Під алегоричним образом Бджоли в байці Г. Сковороди розуміємо людину, яка працює за покликанням і дістає від цього задоволення.

Порівняння

Художній вислів, у якому один предмет чи явище зі­ставляється з іншим, чимось на нього подібним

Москва, як ріка, загасає …

Паралелізм

Паралельне зображення явищ із різних сфер життя, показ одних явищ на фоні інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії

Розвивайся й ти, сухий дубе, — Завтра мороз буде; Убирайся, молодий козаче, — Завтра поход буде.

Оксиморон

Поєднання непоєднуваних понять

Веселий цвинтар.
Рідна чужина

Метонімія

Заміна частини цілим або навпаки.

золото у вухах - золоті сережки чи сережки з золота;

читати Франка — читати твори Франка;

Харків вітав переможців — люди, які мешкають у Харкові, вітали переможців.

Синекдоха

Кількісна метонімія, заміна однини множиною або навпаки

Тяжко зароблена наша копійка.
Полем не ішла, а бігла страшна селянська сила й топтала босими ногами буряки.

Перифраз

Усталений образний вислів

Кобзар.
Чорне золото – нафта.

Гіпербола

Художнє перебільшення, яке використовується, щоб підсилити враження

Твій усміх зорі всі почули

Літота

Художнє применшення

О принесіть як не надію, то крихту рідної землі

Метафора

Приховане порівняння, побудоване на подібності або контрасті явищ, у якому слова “як”, “начебто”, “немов” відсутні, але припускаються;

слово, значення якого переноситься на найменування іншого предмета, пов'язаного з предметом, на який вказує це слово;

перенесення

"Досі сниться метелиця маю, завірюха херсонських вишень...": метелиця і завірюха — метафори, оскільки означують не прихід зими (в прямому значенні), а в переносному для посилення враження від цвітіння вишень.

Персоніфікація

Уособлення;
перенесення ознак живого предмета на неживий

Сонце всміхається, дощ іде.

Риторичні питання, оклики

Посилюють увагу читача, не вимагаючи від нього відповіді

Хто тільки не проклинав станційних наглядачів, хто з ними не лаявся!

Анафора

Єдинопочаток

Хоч раз.
Хоч раз ти повинен відчути,
Як тяжко рветься на цій землі
Древнє чоловіче коло,
Як тяжко зчеплені чоловічі руки,
Як тяжко почати і зупинити…

Епіфори

Єдність кінцівок

— У тебе задовгі руки, — сказав Прокруст, —
Відрубаємо — і ти будеш щасливий.—
У тебе задовгі ноги, — сказав Прокруст, -
Відрубаємо — і ти будеш щасливий.

Градація

Своєрідне угруповання визначень або за нарос­танням, або за ослабленням експресивно-емоцій­ної сили

Зросте любов моя, всякчас нова, Люблю ніжніше, мовчки, до нестями

Антитеза

Протиставлення

Так, тут це все було: і жага до вбивства і жага до любові.

Інвектива

Різке обвинувачення

Панегірик

Різке звеличення

похвальна промова на урочистих усенародних зборах

Інверсія

Порушення узвичаєного порядку слів, перестанов­ка частин фрази.

Життя ще довге перед мною, Я молодий, я ще й не жив… Чого ж горючою сльозою свою я пісню окропив?

Алітерація

Повторення приголосних звуків

Хмари хмарять хвилі —
Сумно сам я, світлий сон...
Тінь там тоне, тінь там десь…

Звуконаслідування

Використання слів, зокрема й вигуків, фоне­тично близьких до природних звуків

А я у гай ходила по квітку ось яку а там дерева люлі і все отак зозулі ку-ку

Асонанс

Повторення голосних звуків

І день іде, і ніч іде.

Не милуй мене шовково, Ясно-соколово

 

     

МУЛЬТИТЕСТ 2022

Немає коментарів:

Дописати коментар

Опис досвіду